Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia DDC

Čo je DDC:

DDC je skratka pre Direct Dialing to Charge, ale môže mať aj iné významy podľa použitého kontextu.

Napríklad v sociálnych sieťach používatelia často používajú skratku DDC ako skratku pre „dedikované“ alebo „venovanie“.

Typicky, DDC (ako skratka pre "dedikovaný") je znamenie, že určitý obsah zdieľaný v sociálnej sieti je určený výlučne pre konkrétnu osobu.

Napríklad, keď používateľ Facebooku publikuje pieseň a používa frázu „ddc to-and-so“ ako titulok publikácie, znamená to, že vysielanie je špeciálne určené tejto osobe.

Získajte viac informácií o ďalších skratkách používaných v sociálnych sieťach, ako sú LOL, Vdd a Flop.

Prijaté priame vytáčanie - DDC

Priame vytáčanie na odber (ddc) sa uskutočňuje vložením číselnej predvoľby pred vytočením telefónneho čísla.

V Brazílii, napríklad, pre miestne hovory na nabíjanie DDC je: 9090 + telefónne číslo .

Avšak pre hovory na dlhé vzdialenosti je správna predvoľba: 9 + 0 + kód operátora + DDD + telefónne číslo .

Pozri tiež význam DDD a IDD.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top