Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Toyotism

Čo je to Toyotizmus:

Toyotismo je model priemyselnej výroby, ktorý sa zameriava na princíp flexibilnej akumulácie, pričom sa v priebehu procesu vyhýba hlavne odpadom.

Toyotizmus, známy tiež ako Toyota Production System, bol pôvodne nasadený v továrňach automobilov Toyota Motors z iniciatívy svojich tvorcov: Eiji Toyoda a Taiichi Ohno, hlavného zodpovedného za vytvorenie tohto spôsobu výroby.

Taiichi Ohno na ľavej strane a Eiji Toyoda na pravej strane.

Toyotizmus vznikol po skončení druhej svetovej vojny a objavil sa v Japonsku, aby sa prispôsobil realite tejto krajiny, ktorá mala oveľa menší trh ako Američan a Európan, ktorý pracoval na základe fordizmu .

Koncepcia toyotizmu, ktorá má filozofiu „úplného odstránenia všetkých odpadov“, je založená na produkcii nevyhnutnosti, to znamená, že produkuje daný výrobok podľa požiadaviek trhu.

Toyotizmus sa stal populárnym a rozšíril sa do rôznych regiónov sveta od 70. rokov, poháňaný hlavne vzostupom neoliberalizmu, keď kapitalistický systém začal hľadať nové formy výroby.

Toyotizmus môže byť integrovaný do sociológie alebo testov histórie, keď je oslovený, a verejných skúšok.

Ďalšie informácie o význame neoliberalizmu.

Charakteristika Toyotizmu

  • Získal silu vďaka potrebe neoliberálnych ideálov, ktoré vznikli vo svete;
  • Flexibilný mechanizmus mechanizácie, to znamená, že na sklade nie sú žiadne odpady ani mnoho výrobkov;
  • Kvalifikovaní a multifunkční zamestnanci, vyškolení na prácu vo viacerých fázach výrobného procesu;
  • Použitie vizuálnej kontroly na monitorovanie a kontrolu všetkých výrobných krokov (metóda Kanban );
  • Celková kvalita; všetky fázy výrobného procesu museli prejsť prísnym systémom kontroly kvality;
  • Just in Time - systém, ktorý pomáha znižovať množstvo odpadu, pretože výrobky sa vyrábajú v potrebnom čase as množstvom potrebným na to, aby slúžili trhu;
  • Realizácia prieskumu trhu s cieľom prispôsobiť produkty požiadavkám spotrebiteľskej verejnosti;

Zistite viac o význame Just in Time a Kanban.

Výhody a nevýhody Toyotizmu

Nižšie uvádzame hlavné výhody a nevýhody Toyotizmu.

výhodynevýhody
Menšia pracovná sila ako technologický pokrok.Pokles zamestnanosti a následný nárast nezamestnanosti.
Výroba primeraná dopytu, aby sa zabránilo vzniku odpadu.Nie sú vždy skladované produkty.
Kvalifikovaní pracovníci; výrobky s vynikajúcou kvalitou.Oneskorenie výroby, ktoré môže spôsobiť, že výrobok oneskorí oslovenie spotrebiteľa.

Toyotizmus, fordizmus a Taylorizmus

Toyotizmus, fordizmus a Taylorizmus sú tri rôzne formy priemyselnej výroby používané v kapitalizme.

Taylorizmus je forma priemyselnej výroby, ktorá využíva rôzne techniky na optimalizáciu pracovnej sily, čím sa maximalizuje potenciál každého pracovníka.

Taylorizmus a fordizmus pracujú s masovou výrobou, na rozdiel od Toyotizmu, ktorý sa rozhodne mať diverzifikovanú produkciu a malé časti.

Toyotizmus pozostáva z priemyselného spôsobu výroby, ktorý je v mnohých ohľadoch proti taylorizmu a fordizmu, pričom hlavnou z nich je flexibilizácia výroby.

Hlavný rozdiel medzi modelom Toyotista a modelmi Fordista a Taylorista spočíva v zodpovednosti a odbornej príprave pracovnej sily. Zamestnanci pracujúci v rámci metódy Toyotista musia byť oboznámení so všetkými fázami výrobného procesu prostredníctvom multitaskingu.

Na druhej strane, zamestnanci, ktorí pracujú pod Fordistovým modelom a pod Taylorovým modelom, sú obmedzení len na jednu exkluzívnu funkciu, musia ju vykonávať opakovane.

V systéme Fordist nie je potrebné najímať kvalifikovaných odborníkov. Na druhej strane je to základná podmienka pre systém Toyotista.

Zistite viac o význame fordizmu a taylorizmu.

Populárne Kategórie

Top