Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Alma mater

Čo je liek Alma mater:

Alma mater je výraz latinsky, čo znamená "matka, ktorá sa živí" alebo "matka, ktorá živí", v doslovnom preklade do portugalského jazyka.

Alma mater je veľmi bežná fráza pre označenie vzdelávacích inštitúcií, ktoré intelektuálne tvoria svojich študentov, ako napríklad univerzity.

Pozri tiež význam univerzity.

Avšak, tento termín bol použitý v starom Ríme ako odkaz na matku bohyne Rimanov, ako je Venuša, Ceres a Cybele.

Počas stredovekého kresťanstva sa alma mater používala aj ako vyjadrenie úcty v obraze Panny Márie, matky Ježiša Krista.

Rímski básnici a iní ľudia, ktorí mali latinský jazyk ako svoj materinský jazyk, používali tento výraz ako synonymum „mojej vlasti“, pretože by bol zodpovedný za ochranu, obhajobu a „výživu“ svojich občanov.

Vrátiť sa k typickému významu v súčasnom svete, alma mater prišiel byť považovaný za druhé meno pre niektoré univerzity. Napríklad Univerzita v Bologni je známa aj ako Alma Mater Studiorum, čo znamená „matka, ktorá vychováva štúdium“.

Populárne Kategórie

Top