Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia po prúde

Čo je to po odberateľovi:

Po prúde je smer, ktorým prúdia vody prúdu . Je to normálny prietok vody, od vyššieho bodu k dolnému bodu.

Po prúde je príliv odlivu, je to reflux, kde more znižuje svoje vody. Z latiny "jusum" znamená "ebb."

Príslovková fráza "po prúde " znamená stranu, na ktorej prúdi prítok alebo vodný tok. Z pohľadu pozorovateľa ide o odkaz na stranu, kde tečú vody, k ústam, ktoré sú najprúdovejším bodom rieky. Tento referenčný bod možno použiť na lokalizáciu mesta, priehrady, vodopádu, prítoku, mosta atď.

Antonym výrazu "downstream" je "upstream ", je smer "odkiaľ" vody prúdia z riečneho prúdu. Je to smer od nižšieho bodu k vyššiemu. Je to aj povodeň prílivu, preamar, tok, v ktorom more zdvíha svoje vody. Príslovková fráza "upstream " sa vzťahuje na stranu zdroja rieky.

V obrazovom zmysle sa príslovkové frázy "upstream" a "downstream" používajú na označenie udalostí pred (upstream) alebo po (downstream) danej oblasti. sa používajú najmä v exaktných vedách.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top