Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

US

Definícia ohnisko

Čo je zameranie:

Focus je podstatné meno muža, čo znamená ostrosť obrazu, víziu dobre definovaného cieľa, stred a bod konvergencie.

Výraz "zaostrenie " znamená, že obraz je rozmazaný, čo opustilo zónu ostrosti šošovky. V obrazovom zmysle je to, čo je mimo priority.

Termín " zameranie " znamená mať cieľ, vytvoriť plán, byť organizovaný a mať vytrvalosť na dosiahnutie cieľov a dosiahnutie toho, čo chcete.

V oblasti fyziky je fokus bod, kde sa svetelné lúče zbiehajú zrkadlom alebo lámajú šošovkou, keď dopadajúci lúč je lúčov rovnobežných s optickou osou.

V oblasti geometrie je zameranie emanačný bod vektorových lúčov pre určité krivky (elipsa, hyperbola, parabola, atď.).

V oblasti medicíny sa pozornosť sústreďuje najmä na infekcie niektorých mikrobiálnych ochorení, ako je napríklad tuberkulóza. Je to miesto, kde sa tvorí hnis, je to ohnisko infekcie.

Stále v oblasti zdravia je zameranie miesto, kde sa koncentruje zdroj prenosu choroby. Napríklad: zameranie dengue - miesto, kde sa pozoruje akumulácia stojatej vody, čo je prostredie, ktoré prispieva k vytvoreniu komára, ktorý prenáša chorobu.

Populárne Kategórie

Top