Odporúčaná, 2019

Redakcia Choice

Definícia protiklad

Čo je Antithesis:

Antitéza je postava reči charakterizovaná prezentáciou slov opačných zmyslov .

Slovo antitéza pochádza z gréckeho výrazu antitéza, čo znamená odpor alebo odpor. Z tohto dôvodu antitéza (ktorá je tiež myšlienkovou postavou) spočíva v kontrapozícii rôznych pojmov, slov alebo objektov .

Antitézia sa používa v oblasti literatúry, ale aj v oblasti plastiky. Táto reč je bežnejšia v jazykoch ako latinčina a gréčtina, kde aglutinácia slov pomáha pri porovnávaní charakteristík, čo vyniká realita.

Počas renesancie, v plastike prevažoval zákon symetrie, ktorý sa vyvinul do dynamiky barokového kontrastu. Použitie impulzívneho kontrastu svetla a tieňa je známe ako antitetický proces.

Použitie dvoch protichodných slov v tej istej vete je známe ako antitéza, ako môžeme vidieť v nasledujúcich príkladoch: Život a umieranie sú najprirodzenejšie veci na svete. Radosť a smútok sú súčasťou mojej práce.

Antitéza a paradox

Mnohí ľudia si zamieňajú antitézu s paradoxom, čo sú dve myšlienky. Rozdiel je v tom, že zatiaľ čo antitéza odhaľuje slová, ktoré majú opačné významy, paradox indikuje protirečenie myšlienok, ktoré spočívajú v jednej fráze alebo myšlienke. Paradox sa týka hlbšej protikladnosti určitých konceptov, vyjadrujúcich myšlienky, ktoré sú nezlučiteľné a niekedy nepredstaviteľné pre intelektuálne porozumenie.

Pozrime sa na niektoré príklady paradoxu: Jeho tma osvetlila môj život. Osamelosť je moja najlepšia spoločnosť.

Populárne Kategórie

Top