Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia UNDP

Čo je UNDP:

UNDP ( Rozvojový program OSN ) je skratkou pre globálnu rozvojovú sieť OSN, ktorej cieľom je rozvíjať sa v rôznych oblastiach prostredníctvom rôznych projektov.

UNDP poskytuje svojim partnerom technickú podporu prostredníctvom rôznych metodík, poskytuje odborné znalosti a poradenstvo v širokej medzinárodnej sieti technickej spolupráce.

UNDP si kladie za cieľ prispieť k ľudskému rozvoju, bojovať proti chudobe a uprednostniť najdôležitejšie oblasti krajiny, ktorá sa má rozvíjať. Jedným z hlavných cieľov UNDP v Brazílii je schopnosť dynamizovať prostredníctvom dynamických služieb a zosúladiť ich s potrebami krajiny.

Všetok rozvoj, od projektov, prebieha spoločne s vládou, finančnými inštitúciami, súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou.

UNDP a HDI

UNDP súvisí s HDI, pretože sa zameriava na zmenu k lepšiemu a spája krajiny s vedomosťami, skúsenosťami a zdrojmi, aby ľudia mohli budovať lepší život. UNDP sa realizuje v 177 krajinách, ktoré pracujú s rozvojovými krajinami, aby im umožnili dosiahnuť riešenia globálnych a národných výziev.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top