Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Comoriência

Čo je to Komornosť:

Komornosť znamená simultánnu smrť dvoch alebo viacerých osôb v tej istej udalosti, bez možnosti zistenia, kto zomrel ako prvý.

Ide o právny predpoklad založený na brazílskom občianskom zákonníku z roku 2002, ktorý v článku 8 stanovuje: \ t

"Ak pri tej istej príležitosti zomrú dvaja alebo viacerí jednotlivci a nedá sa zistiť, či niektorý z Komorov predchádzal ostatným, zároveň sa predpokladá, že sú mŕtvi."

Význam comorience je obzvlášť dôležitý v zákone o nástupníctve, v situáciách, keď jednotlivci, ktorí zomreli (nazývaní „comorientes“) sú prepojení dedičskými väzbami, to znamená, že sú recipročne dedičmi.

Keď je pre účely dedičstva rozhodujúce, že existujú dôkazy o tom, ktorý jednotlivec najprv zomrel, ale nie je možné určiť túto skutočnosť, potom brazílsky zákon pripúšťa, že smrť bola simultánna. Sú to prípady, v ktorých je nevyhnutné objasnenie úplných práv dediča pri zdieľaní dedičstva.

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top