Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia megaton

Čo je Megaton:

Megaton alebo megatonelada je termín používaný na charakterizovanie mernej jednotky, ktorá slúži na hodnotenie sily deštrukcie obsiahnutej v jadrovom projektile . To zodpovedá 4, 184 petajoulom.

Termín potom odkazuje na klasifikáciu uvoľňovania energie, keď nastane jadrový výbuch. Je reprezentovaný skratkou Mt.

Táto energetická jednotka je prijatá v niekoľkých zmluvách o kontrole jadrových zbraní, ako aj dáva pocit sily ničenia v porovnaní s konvenčnými výbušninami. To bolo tiež použité na opis energie uvoľnenej v deštruktívnych udalostiach, ako sú dopady asteroidov.

Táto klasifikácia sa vykonáva porovnaním energie vytvorenej explóziou projektilu s energiou vytvorenou explóziou jedného milióna ton trinitrotoluénu (TNT), chemickej látky prítomnej vo výbušninách.

Tona (alebo tona) TNT je jednotka energie ekvivalentná 4 184 gigajoulom, približne množstvo energie uvoľnenej detonáciou jednej tony TNT. Megaton (alebo megaton) TNT potom generuje energetickú jednotku zodpovedajúcu 4, 184 petajoulom.

Ďalšie informácie o význame jadrovej energie.

Populárne Kategórie

Top