Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia užívateľské meno

Čo je používateľské meno:

Užívateľské meno je anglické slovo, ktoré znamená "username". Je to identifikácia užívateľa pre prístup k počítačovej sieti alebo k určitej službe na internete. Napríklad, ak sa chcete zúčastniť na diskusiách v internetových komunitách, zvyčajne je potrebné uviesť používateľské meno, ktoré definuje totožnosť účastníka, v závislosti od služby, ktorá je určená, môže webová stránka vyžadovať okrem používateľského mena aj heslo definované používateľom., Užívateľské meno a heslo sú informácie potrebné na prihlásenie používateľa: prostredníctvom autentifikácie údajov zadaných užívateľom systém umožňuje prístup alebo nie. Prihlásenie je systematický spôsob, ako kontrolovať prístup používateľov k niektorým službám webovej stránky alebo k internej sieti počítačov alebo k niektorým službám, niektoré verejné stránky majú súkromnú oblasť vyhradenú pre administrátorov alebo osoby s určitými právami. Na získanie prístupu do týchto súkromných oblastí musí užívateľ so súhlasom na to zadať predtým definované používateľské meno a heslo

Populárne Príspevky, 2020

MVP

VHS

Populárne Kategórie

Top