Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Nissei a Sansei

Čo je Nissei a Sansei:

V japončine znamená "sei" generáciu a "issei", prvú generáciu v portugalčine. Issei je Japonec, ktorý migruje do inej krajiny. Keď má issei dieťa v inej krajine, dieťa je nissei, tj issei je prvá generácia, druhá je nissei a tretia je sansei.

Nissei

Nissei je druhá generácia japonských prisťahovalcov. Syn nissei, narodený v danej krajine, je sansei, v ktorom „san“ znamená tretí, tj issei je prvá generácia, nissei je druhá a sansei je tretia.

Nissei sú deti Japoncov (Issei); v Brazílii.

Sansei

Syn sansei (vnuk nissei a pradedo issei) narodený v Amerike (alebo inej krajine) je yonsei, v ktorom "yon-" znamená štvrtý, tj issei je prvá generácia, nissei je druhá, sansei je tretia a yonsei je štvrtá generácia.

Generácie prisťahovalcov

  1. Issei (japonskí prisťahovalci);
  2. Nissei (deti Japoncov);
  3. Sansei (vnúčatá Japoncov);
  4. Yonsei (pravnuci Japonci);
  5. Gossei (japonský trisanetos);
  6. Shichissei (japonský pentanetos).

Populárne Príspevky, 2020

Populárne Kategórie

Top