Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Web 3.0

Čo je to Web 3.0:

Web 3.0 je tretia generácia internetu. Táto nová generácia predpovedá, že online obsah bude organizovaný sémantickým spôsobom, oveľa viac prispôsobený každému užívateľovi internetu, inteligentným webovým stránkam a aplikáciám a reklame založenej na výskume a správaní. Tento nový web môže byť tiež nazývaný "Smart Web".

Pojmy Web 3.0, prisudzované novinárovi Johnovi Markoffovi z New York Times, je vývojom pojmu Web 2.0, ktorý vytvoril Tim O'Reilly počas konferencie O'Reilly Media Web v roku 2004.

Vývoj webu

Web 1.0 : Stránky so statickým obsahom, väčšinou produkované spoločnosťami a inštitúciami, s malou interaktivitou medzi užívateľmi internetu. Altavista, Geocities, Yahoo, Kde, Hotmail, DMOZ boli veľkými hviezdami internetu.

Web 2.0 : Obsah produkovaný samotnými užívateľmi internetu, zvýšená interaktivita online prostredníctvom blogov a stránok, ako je Youtube, Flick atď.

Populárne Príspevky, 2020

TCC

Populárne Kategórie

Top