Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia oneskorenie

Čo je oneskorenie:

Oneskorenie znamená oneskorenie a predstavuje časový rozdiel medzi napríklad odoslaním a prijatím signálu alebo informácie v komunikačných systémoch.

Toto slovo pochádzajúce z anglického jazyka a pridané do portugalčiny sa zvyčajne používa na označenie oneskorení signálov, najmä oneskorenia zvuku v satelitných prenosoch.

Iné signály prenášané cez satelit a vytvárajúce elektrický obvod môžu tiež trpieť rôznymi časmi oneskorenia, ako sú napríklad obrazy zobrazené na televízoroch alebo komunikácia uskutočňovaná napríklad prostredníctvom telefonických hovorov.

Rovnako ako oneskorenie znamená „oneskorenie“ alebo „meškanie“, slovo oneskorené znamená „neskoro“. Tento termín je bežne viditeľný v letových oznámeniach na letiskách, čo znamená, že konkrétny let nepríde v plánovanom čase.

V hudobnom poli je oneskorenie známe aj ako zariadenie alebo nástroj, ktorý produkuje zvukový efekt zodpovedný za oneskorenie signálu pôvodného zvuku, ktorý umožňuje osobe kontrolovať moment, v ktorom sa bude zvuk prenášať, a počet opakovaní.

Výsledok zvukového efektu oneskorenia je podobný echo v závislosti od času oneskorenia zvukového signálu.

Populárne Kategórie

Top