Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia Ďakujem a ďakujem

Čo je ďakujeme a ďakujeme:

Ďakujeme a ďakujeme za slová v anglickom jazyku a obaja znamenajú "ďakujem", ale ďakujem, že sa používa v neformálnej komunikácii a ďakujem v štandardnom (formálnom) jazyku .

Napríklad v porovnaní s portugalským jazykom by slovo poďakovanie malo rovnaký význam ako „valeu“ alebo „brigado“, slang sa neformálne používa ako forma poďakovania za niečo. Na druhú stranu, ďakujem vám predstavuje rovnaký význam ako "ďakujem", keď povedal vo formálnom rozhovore.

Vďaka by mali byť použité len vo veľmi neformálnych rozhovoroch, keď členovia majú vysokú úroveň intimity medzi sebou. V profesionálnom prostredí, oficiálnych dokumentoch alebo medzi ľuďmi, ktorí nemajú veľa intimity, ďakujeme, že je najvhodnejší spôsob, ako sa poďakovať.

Správny spôsob písania je vďaka a nie "ďakujem", pretože ten vyjadruje myšlienku, že poďakovanie je vlastníkom niečoho, podľa gramatiky anglického jazyka.

Získajte viac informácií o význame iných výrazov v angličtine.

Populárne Kategórie

Top