Odporúčaná, 2020

Redakcia Choice

Definícia slovná zásoba

Čo je slovná zásoba:

Slovník je súbor termínov a výrazov, ktoré patria k jazyku, ale môže tiež odkazovať na skupinu slov známych určitej osobe alebo skupine, či už je to sociálna, veková, regionálna, medzi inými.

Slovnú zásobu možno považovať za slovníček, slovník alebo slovník, čo znamená akumuláciu rôznych slov a ich významov.

Získajte viac informácií o význame slovníka Lexicon.

Slovnú zásobu možno chápať ako súhrn slov, ktoré patria k jazyku danej krajiny, ako aj k dialektu daného ľudu a ako technický jazyk, ktorý je typický pre určitú skupinu odborníkov.

Príklad: lekársky slovník, slovník baníctva, španielsky slovník, anglická slovná zásoba, pôvodná slovná zásoba a pod.

Každý jednotlivec má svoju vlastnú slovnú zásobu, ktorú tvorí spojenie všetkých slov, ktoré pozná, používa a pozná ich význam.

Keď sa hovorí, že človek má „bohatú slovnú zásobu“ alebo „naučenú slovnú zásobu“, znamená to, že pozná a používa veľké množstvo slov (slov), ako aj ich významy.

„Bohatstvo“ slovnej zásoby je konštruované podľa úrovne výchovnej výchovy, ktorú osoba prijíma počas svojho života.

Populárne Príspevky, 2020

WMS

Populárne Kategórie

Top